رای پرداز تهران،خیابان مطهری،میرزای شیرازی ، خیابان 21، پ 4، واحد 3
021-88321200-7 info[at]RyPardaz.com

کنترل موجودی و حسابداری انبار

سيستم كنترل موجودي و حسابداري انبار عمليات دريافت و پردازش اطلاعات و ارائه گزارشات مربوط به موجوديهاي تعدادی و ریالی انبار را عهده دار مي باشد
– امکان تعریف انبارها و کالاها به صورت نامحدود و ارتباط هر کالابه چندین انبار مختلف
– تنظيم آيتمهاي اسناد (درخواست خريد، انواع رسيد،درخواست مشتری ، حواله ، انواع خروجي ، انتقالی بین انبار ها ، انبارگردانی)
– امکان صدور سند حسابداری به صورت سند به سند ، روزانه و یا دوره ای ، به صورت همزمان و یا با دستور کاربر
– قيمت گذاري خروجي ها بر اساس روشهاي FIFO، LIFO، ميانگين، استاندارد
– ابزارهاي مناسب براي انبارگرداني و محاسبات مغايرات و تنظيم اسناد تعديلي