رای پرداز تهران،خیابان مطهری،میرزای شیرازی ، خیابان 21، پ 4، واحد 3
021-88321200-7 info[at]RyPardaz.com

خرید و فروش

سيستم خرید و فروش عمليات دريافت و پردازش اطلاعات و ارائه گزارشات مربوط به خرید و فروش را عهده دار مي باشد.
– تنظيم پيش فاكتور، سفارش، فاکتور و فاکتور برگشتی ، خرید وبرگشت از خرید بر اساس توابع معرفي شده
– گزارش خرید و فروش روزانه ، ماهانه ، دوره اي به تفکیک تمام آیتم های موجود در سیستم مانند مشتری ، گروه های مشتری ، کالا ، گروه های کالا ، استان ، شهر ، نوع فروش ، شعبه و …
– گزارشات فصلی خرید و فروش قابل انتقال به سیستم غیر بر خط اداره امور دارایی
– گروه بندي آزاد تامین کنندگان ، مشتريان ، پخش کنندگان ، بازارياب ها و كالاها
– معرفي نرخ پايه براي فروش كالا
– معرفي نرخهاي مختلف فروش براي گروههاي مختلف مشتريان و كالاها
– معرفي بازارياب ها و پخش کنندگان و تعيين ميزان پورسانت بر اساس توابع مختلف
– تعيين انواع تخفيف فروش و همينطور اضافات و عوارض فروش