رای پرداز تهران،خیابان مطهری،میرزای شیرازی ، خیابان 21، پ 4، واحد 3
021-88321200-7 info[at]RyPardaz.com

مدیریت ارتباط با مشتریان

دریافت اطلاعات مربوط به تبعات مالی رویدادها از کاربر مستقیم و یا از طریق دیگر سیستمهای مجموعه مالی، پردازش اطلاعات و ارائه گزارشات در قالب فرمهای استاندارد دفاتر و انواع ترازه