رای پرداز تهران،خیابان مطهری،میرزای شیرازی ، خیابان 21، پ 4، واحد 3
021-88321200-7 info[at]RyPardaz.com

اموال و ماشین آلات

اين سيستم اطلاعات مربوط به اموال، ماشين آلات و تجهيزات را دريافت پردازش و گزارش مي نمايد اين سيستم با سيستم حسابداري مرتبط بوده و اطلاعات مربوط به تأثيرات مالي مربوط به اموال، ماشين آلات و تجهيزات را بطور اتوماتيك در قالب سند حسابداري به سيستم حسابداري ارسال مي نمايد