رای پرداز تهران،خیابان مطهری،میرزای شیرازی ، خیابان 21، پ 4، واحد 3
021-88321200-7 info[at]RyPardaz.com

دریافت و پرداخت

امکان كنترل گردش وجوه نقد وحساب بانك ، كنترل چكهاي دريافتي در مراحل مختلف گردش كار شامل دريافت، واگذاري به بانك، وصول (از  طريق بانك يا مستقيم) ، پرداخت، برگشت،  مشكوك الوصول/ لاوصول ،  تعریف دسته چک های مختلف برای هر بانک و امکان چاپ آن ،  كنترل چكهاي پرداختي در مراحل پرداخت، وصول، برگشت، ابطال ،  تعريف انواع چك اعم از عادي ، تضميني ، اماني و … ، تعيين سقف اعتباري براي مشتريان براي وصول چك