رای پرداز تهران،خیابان مطهری،میرزای شیرازی ، خیابان 21، پ 4، واحد 3
021-88321200-7 info[at]RyPardaz.com

مدیریت پروژه

فراهم نمودن بانک اطلاعاتی (Data Base) از پرسنل موسسه و رتبه آنها، تعیین نرخ های استاندارد برای هر رتبه از پرسنل، فراهم نمودن فهرست فعالیتهای قابل ارائه در هر پروژه به تعداد نامحدود