رای پرداز تهران،خیابان مطهری،میرزای شیرازی ، خیابان 21، پ 4، واحد 3
021-88321200-7 info[at]RyPardaz.com

کارگزینی

کارگزینی

وظیفه نگهداری اطلاعات مرتبط با پرسنل و طبقه بندی آنها براساس واحدها و یا پست های سازمانی را عهده دار است .

      ویژگیهای سیستم :

  • امکان تعریف پرسنل به همراه دریافت اطلاعات کامل پرسنل از قبیل تاریخ شروع / ترک کار ، وضعیت تاهل ، سوابق کاری ، سوابق تحصیلی و …
  • تعریف طبقه بندی پرسنل براساس واحدها و پست های های سازمانی
  • امکان صدور حکم استخدامی و یا ابلاغ در تاریخ های مختلف برای هر پرسنل به تعداد نامحدود