حمایت جبرانی معیشت خانوارها برای محدودیت‌های شدید کرونایی در اجرای بیانات مقام معظم رهبری در جلسه ۴۱ ستاد ملی مدیریت کرونا به خانوارهای مشمول دریافت یارانه کمک معیشتی که دارای منبع درآمدی ثابت ماهانه نباشند و در مرحله قبل متقاضی تسهیلات کرونایی خانوارها بوده‌اند، تا سقف ۲۹,۷ میلیون نفر (۱۱ میلیون خانوار)، پرداخت می‌شود.

الف) تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی با نرخ کارمزد ۴ درصد از محل باقیمانده منابع بسته جبرانی مصوب جلسه دوازدهم مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ستاد ملی مدیریت کرونا و بازپرداخت اقساط ۳۰ ماهه از منابع یارانه معیشتی ماهانه خانوار پرداخت شود.

ترتیبات اجرایی از جمله موارد مربوط به تضمین و تعهد یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مورد پرداخت تا نرخ تسهیلات قرض‌الحسنه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق دستورالعمل پرداخت وام قرض‌الحسنه به خانوارها مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا، موضوع ابلاغیه شماره ۲۷۵۸م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ و اصلاحیه‌های مربوطه خواهد بود.

ب) پرداخت کمک بلاعوض به صورت ماهانه معادل یک میلیون ریال مشابه پرداخت وام قبلی به تعداد هر یک از اعضای خانوار از آذرماه تا حداکثر پایان سال ۱۳۹۹، به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود. تامین منابع مالی مورد نظر از سوی سازمان تامین اجتماعی در چارچوب توافق سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی و با واگذاری سهام در چارچوب رد دیون انجام می‌شود.

موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ باشد، و نیز احکام اجرای ماده (۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۲۹) قانون ارش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌شود.

بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوبه ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض از اول آذر تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می‌شود.

صدور یا تجدید پروانه کسب و کار یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می‌شود.

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم که در بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ باشد، تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید می‌شود.

مهلت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌باشند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید می‌شود.

کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی صدور مجوز در کشور برای کلیه فعالیت‌ها و کسب و کارها و مشاغل تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تمدید می‌گردد. تمامی مراجع صدور مجوز مکلفند اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم به ذی‌نفعان را به عمل آورند.

مهلت پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری‌ها تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ امهال می‌شود.

حمایت‌های بانکی به شرح ذیل اعمال می‌گردد:

الف: بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اعم از قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات) افرادی که موعد پرداخت آن در آذرماه سال ۱۳۹۹ می‌باشد، منوط به آنکه وفق ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد، به پایان دوره بازپرداخت اقساط این تسهیلات منتقل می‌شود. در مورد تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی که بازپرداخت آن در آذرماه سال ۱۳۹۹ باشد نیز موعد پرداخت به یک ماه بعد از آن منتقل می‌شود. استهمال موارد مشمول این بند از احتساب و اخذ هر گونه جریمه و کارمزد اضافی مستثنی است.

ب) اشخاص مشمول این موارد استهمالی (موضوعات این بند) در بازه زمانی آذرماه سال ۱۳۹۹ مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی‌شوند.

ج) چنانچه سررسید چک‌های صادره اشخاص مشمول این بند در دوره زمانی آذرماه سال ۱۳۹۹ باشد و منجر به برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت گردد، در صورت تسلیم تقاضای خود به بانک مربوط، تا یک ماه پس از تاریخ برگشت چک صادره، مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک نمی‌باشند.

مهلت پرداخت قبوض گاز مصرفی که زمان پرداخت آنها در دوره رمانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ می‌باشند به مدت دو ماه امهال می‌شود.